ေဆးဖက္၀င္

မိုးနံပင်၏ ဆေးဖက်ဝင် စွမ်းရည်

ကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ မိုးနံပင္ ယခုပုံတြင္ ျမင္ရေသာ အပင္ကို မိုးနဲႀကီးပင္ (အညာေဒသအေခၚ မိုးနံ ပင္၊ မြန္းနံပင္) ဟု ေခၚပါသည္။၄င္းအပင္သည္ ေဆးဖက္၀င္ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အရြက္၏ အရင္းပိုင္းတြင္ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းထြက္ေနပါသည္။ ၄င္းအပင္မွာ အဖိုပင္၊ အမပင္ဟူ၍ ၂ မ်ိဳးရွိ၏။ဆူးပါလၽွင္ အဖိုပင္ျဖစ္၍ ဆူးမပါလၽွင္ အမပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အထက္အညာေဒသတို႔မွာ မ်ားစြာေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ပုဂံျမိဳ႔ေဟာင္း ဓမၼရံႀကီးေစတီ၏ အေရွ႕ဖက္ ေျမနီလမ္းမေဘးတြင္လည္း ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ေဆးကို…