(၂၂)ကြိမ်မြောက် အောင်လာလေ ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

(၂၂)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်ဂဏန်းများ

သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး

ဂ ၄၇၇၄၀၆

သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး

ဟ ၆၇၂၈၃၅

ကက ၂၅၉၉၃၄

သိန်းနှစ်ထောင်ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄

င ၇၆၂၇၇၈

ကဃ ၂၅၀၉၇၉

ဘ ၉၁၁၈၀၂

သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး

ဂ ၁၀၂၃၃၂

ဏ ၉၄၆၀၃၇

ဠ ၆၆၇၆၅၇

သ ၃၂၂၇၃၈

ကဂ ၈၇၄၀၂၁

ဆယ်သိန်းမှသိန်း၁၅၀၀၀ထိအက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံးအစဥ်လိုက်တူမှရမည်

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၅)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ယ ၇၀၇၁၅

ဃ ၃၅၆၄၄

ထ ၉၂၂၈၈

ဆ ၈၄၉၈၄

ကခ ၇၄၀၀၆

က ၂၂၀၈၃

ကခ ၁၃၈၂၀

ဏ ၄၃၉၈၀

င ၅၄၅၄၇

ဆ ၈၃၈၂၄

စျ ၃၁၈၉၇

ကခ ၂၈၃၇၀

က ၃၃၀၅၅

မ ၆၁၁၈၄

ဎ ၈၂၉၁၂

လ ၁၁၁၀၁

ပ ၃၇၀၇၉

ဒ ၈၃၁၉၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၂) သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ဓ ၆၃၉၂

ဓ ၄၈၁၄

ဂ ၈၀၇၀

ဋ ၆၆၈၂

ဋ ၉၈၅၈

ထ ၈၈၆၂

ဋ ၉၂၄၂

ဏ ၂၀၉၉

ဝ ၂၃၀၂

ဍ ၇၂၇၁

ခ ၆၁၄၂

လ ၅၉၇၆

ဏ ၅၀၉၅

ကင ၅၃၇၉

ဂ ၈၆၉၉

ဆ ၂၈၈၉

ည ၉၈၈၅

စ ၄၄၈၉

သ ၈၇၅၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၁) သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ထ ၈၅၈

ဆ ၂၄၇

ည ၇၁၃

လ ၄၇၃

ကင ၂၁၆

သ ၉၈၆

တ ၄၀၀

ဋ ၄၄၁

ကဇ ၂၄၃

ရ ၅၄၀

ကက ၈၁၈

ကဇ ၄၁၂

ဖ ၆၁၆

ကဇ ၃၉၂

ဝ ၃၅၆

စ ၃၂၅

ကင ၄၉၃

ကဆ ၅၈၆

ကဂ ၄၄၂

ကဃ ၇၅၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၅) သောင်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ဆ ၆၂

ကဃ ၉၅

ဋ ၆၆

ဓ ၄၅

ဇ ၆၈

ကဇ ၆၆

လ ၆၁

ကက ၈၀

ဃ ၆၅

ကဆ ၉၁

ပ ၂၉

ဖ ၂၁

လ ၈၃

ဖ ၁၃

ကခ ၆၈

ကဂ ၄၂

မ ၄၂

ဃ ၃၁

ဎ ၁၀

ဖ ၃၂

ကက ၉၉

ဖ ၅၅

ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးသေးပါ။ အပြည့်အစုံကို ဆက်လက်ဖောက်ပြပေးပါမည်။
ကံထူးကံကောင်းကြပါစေ

Be the first to comment on "(၂၂)ကြိမ်မြောက် အောင်လာလေ ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*