ပထမဆုံး စုံတွဲ Art မို့ ဇောကပ် သွားတဲ့ အောင်ရဲလင်း အလန်းစား(ရုပ်သံ)

ဘယ်လောက် ကြမ်းလဲ ဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့် လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ် တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့်လိုက်တော့ လုံးဝအလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန်ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

ဘယ်လောက် ကြမ်းလဲ ဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့် လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ် တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့်လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထား တာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန်ကြ တာပေါ့ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

Unicode

ဘယ်လောက် ကြမ်းလဲ ဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့် လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ် တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့်လိုက်တော့ လုံးဝအလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန်ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

ဘယ်လောက် ကြမ်းလဲ ဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့် လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထားတာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန် ကြတာပေါ့ ဘာဖြစ် တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတာ ရုပ်သံမှာ ကြည့်လိုက်တော့ လုံးဝ အလန်းစားတေ ရိုက်ထား တာနော် တချို့ကတော့ ဝေဖန်ကြ တာပေါ့ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်

ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေး ပေးသွားပါအုန်း

 

Credit

Be the first to comment on "ပထမဆုံး စုံတွဲ Art မို့ ဇောကပ် သွားတဲ့ အောင်ရဲလင်း အလန်းစား(ရုပ်သံ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*