အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်

အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ကြည့်ပီးရင် ကြိုက်သွားမှာသေချာတယ်ဗျာ…။

ဗီဒီယိုသာ ပီးဆုံးအောင် ရှုစားကြပါခဗျာ…။

အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ကြည့်ပီးရင် ကြိုက်သွားမှာသေချာတယ်ဗျာ…။

ဗီဒီယိုသာ ပီးဆုံးအောင် ရှုစားကြပါခဗျာ…။

အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

Unicode

အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ကြည့်ပီးရင် ကြိုက်သွားမှာသေချာတယ်ဗျာ…။

ဗီဒီယိုသာ ပီးဆုံးအောင် ရှုစားကြပါခဗျာ…။

အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ကြည့်ပီးရင် ကြိုက်သွားမှာသေချာတယ်ဗျာ…။

ဗီဒီယိုသာ ပီးဆုံးအောင် ရှုစားကြပါခဗျာ…။

အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

 

Credit

Be the first to comment on "အောင်လအန်ဆန်း ပွဲထက်မိုက်တယ် ကြည့်လိုက် ဒိုင်လူကြီးကိုလည်း ချတာပဲနော်"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*