အားလုံး သတိထားဖို့ပါ Speed အားဖြည့် အချိုရည်ကို လူတိုင်း သောက်လို့ မရပါ

အားလုံး သတိထားဖို့ပါ Speed အားဖြည့် အချိုရည်ကို လူတိုင်း သောက်လို့ မရပါ

Speed အားဖြည့် အချိုရည်ဗူးကို အသက်၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေ သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့ကို ၂ ဘူးထက် ပို မသောက်ဖို့ကိုလည်း ဘူးပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။

သ ကြား ပ မာ ဏ အ များ အ ပြား ပါ ဝင် တဲ့ အ တွက် ကြောင့် သွေး ချို ဆီး ချို ဝေ ဒ နာ ရှင် များ လည်း သောက် သုံး ဖို့ မ သင့် ပါ ဘူး။

အရင်တုန်းက အခုလို သတိပေး တားမြစ်တဲ့ စာတမ်းတွေ ထည့်သွင်း မဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ဖြန့်ဝေတဲ့ ဘူးတွေပေါ်မှာ အထက်ပါ စာတမ်းကို ဖော်ပြ ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ် ခင်ဗျာ။

Speed အားဖြည့် အချိုရည်ဗူးကို အသက် ၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေ သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့ကို ၂ ဘူးထက် ပို မသောက်ဖို့ကိုလည်း ဘူးပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။

သကြား ပမာဏ အများအပြား ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သွေးချို ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များလည်း သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက အခုလို သတိပေး တားမြစ်တဲ့ စာတမ်းတွေ ထည့်သွင်း မဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း ဖြန့်ဝေတဲ့ ဘူးတွေပေါ်မှာ အထက်ပါ စာတမ်းကို ဖော်ပြ ထားကြောင်း သိရှိ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။

Unicode

အားလုံး သတိထားဖို့ပါ Speed အားဖြည့် အချိုရည်ကို လူတိုင်း သောက်လို့ မရပါ

Speed အားဖြည့် အချိုရည်ဗူးကို အသက်၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေ သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့ကို ၂ ဘူးထက် ပို မသောက်ဖို့ကိုလည်း ဘူးပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။

သ ကြား ပ မာ ဏ အ များ အ ပြား ပါ ဝင် တဲ့ အ တွက် ကြောင့် သွေး ချို ဆီး ချို ဝေ ဒ နာ ရှင် များ လည်း သောက် သုံး ဖို့ မ သင့် ပါ ဘူး။

အရင်တုန်းက အခုလို သတိပေး တားမြစ်တဲ့ စာတမ်းတွေ ထည့်သွင်း မဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ဖြန့်ဝေတဲ့ ဘူးတွေပေါ်မှာ အထက်ပါ စာတမ်းကို ဖော်ပြ ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ် ခင်ဗျာ။

Speed အားဖြည့် အချိုရည်ဗူးကို အသက် ၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေ သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့ကို ၂ ဘူးထက် ပို မသောက်ဖို့ကိုလည်း ဘူးပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။

သကြား ပမာဏ အများအပြား ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သွေးချို ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များလည်း သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက အခုလို သတိပေး တားမြစ်တဲ့ စာတမ်းတွေ ထည့်သွင်း မဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း ဖြန့်ဝေတဲ့ ဘူးတွေပေါ်မှာ အထက်ပါ စာတမ်းကို ဖော်ပြ ထားကြောင်း သိရှိ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။

Credit

Be the first to comment on "အားလုံး သတိထားဖို့ပါ Speed အားဖြည့် အချိုရည်ကို လူတိုင်း သောက်လို့ မရပါ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*