ဥက္ကဌဦးသန်းဌေးကို ပလိန်းကြီးဆွဲဖြုတ်ပြီး ဦးခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာ…see more

ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ သန်းဌေးကို ပလိန်းကြီး ဆွဲဖြုတ်ပြီး

မင်းအောင်လှိုင် အရိုးကိုက် ခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာက

ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဖွတ်ဖျင် ခွေးယိုး ဆိုတာမျိုး။

အဲ့ဒါကိုမှ မ,လက်စဘောလေး အီလည်လည်နဲ့ ဆက်မနေရတာမျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ခွေးယီး ဖွတ်မျှော်တဲ့။

ငလခွမ်း…ဒီတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေအကြောင်း ပြောရတာ

အရမ်းရိုင်းသလို ခံစားရတယ်။ မရိုင်းပြန်လည်း တန်တဲ့စကားလုံးက မရှိ။

အရမ်းသမာဓိပျက်တာပဲ။ပန်ဆယ်လို

ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ သန်းဌေးကို ပလိန်းကြီး ဆွဲဖြုတ်ပြီး

မင်းအောင်လှိုင် အရိုးကိုက် ခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာက

ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဖွတ်ဖျင် ခွေးယိုး ဆိုတာမျိုး။

အဲ့ဒါကိုမှ မ,လက်စဘောလေး အီလည်လည်နဲ့ ဆက်မနေရတာမျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ခွေးယီး ဖွတ်မျှော်တဲ့။

ငလခွမ်း…ဒီတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေအကြောင်း ပြောရတာ

အရမ်းရိုင်းသလို ခံစားရတယ်။ မရိုင်းပြန်လည်း တန်တဲ့စကားလုံးက မရှိ။

အရမ်းသမာဓိပျက်တာပဲ။ပန်ဆယ်လို

ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ သန်းဌေးကို ပလိန်းကြီး ဆွဲဖြုတ်ပြီး

မင်းအောင်လှိုင် အရိုးကိုက် ခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာက

ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဖွတ်ဖျင် ခွေးယိုး ဆိုတာမျိုး။

အဲ့ဒါကိုမှ မ,လက်စဘောလေး အီလည်လည်နဲ့ ဆက်မနေရတာမျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ခွေးယီး ဖွတ်မျှော်တဲ့။

ငလခွမ်း…ဒီတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေအကြောင်း ပြောရတာ

အရမ်းရိုင်းသလို ခံစားရတယ်။ မရိုင်းပြန်လည်း တန်တဲ့စကားလုံးက မရှိ။

အရမ်းသမာဓိပျက်တာပဲ။ပန်ဆယ်လို

Unicode

ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ သန်းဌေးကို ပလိန်းကြီး ဆွဲဖြုတ်ပြီး

မင်းအောင်လှိုင် အရိုးကိုက် ခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာက

ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဖွတ်ဖျင် ခွေးယိုး ဆိုတာမျိုး။

အဲ့ဒါကိုမှ မ,လက်စဘောလေး အီလည်လည်နဲ့ ဆက်မနေရတာမျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ခွေးယီး ဖွတ်မျှော်တဲ့။

ငလခွမ်း…ဒီတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေအကြောင်း ပြောရတာ

အရမ်းရိုင်းသလို ခံစားရတယ်။ မရိုင်းပြန်လည်း တန်တဲ့စကားလုံးက မရှိ။

အရမ်းသမာဓိပျက်တာပဲ။ပန်ဆယ်လို

ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ သန်းဌေးကို ပလိန်းကြီး ဆွဲဖြုတ်ပြီး

မင်းအောင်လှိုင် အရိုးကိုက် ခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာက

ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဖွတ်ဖျင် ခွေးယိုး ဆိုတာမျိုး။

အဲ့ဒါကိုမှ မ,လက်စဘောလေး အီလည်လည်နဲ့ ဆက်မနေရတာမျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ခွေးယီး ဖွတ်မျှော်တဲ့။

ငလခွမ်း…ဒီတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေအကြောင်း ပြောရတာ

အရမ်းရိုင်းသလို ခံစားရတယ်။ မရိုင်းပြန်လည်း တန်တဲ့စကားလုံးက မရှိ။

အရမ်းသမာဓိပျက်တာပဲ။ပန်ဆယ်လို

ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဌ သန်းဌေးကို ပလိန်းကြီး ဆွဲဖြုတ်ပြီး

မင်းအောင်လှိုင် အရိုးကိုက် ခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာက

ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဖွတ်ဖျင် ခွေးယိုး ဆိုတာမျိုး။

အဲ့ဒါကိုမှ မ,လက်စဘောလေး အီလည်လည်နဲ့ ဆက်မနေရတာမျိုးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ခွေးယီး ဖွတ်မျှော်တဲ့။

ငလခွမ်း…ဒီတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေအကြောင်း ပြောရတာ

အရမ်းရိုင်းသလို ခံစားရတယ်။ မရိုင်းပြန်လည်း တန်တဲ့စကားလုံးက မရှိ။

အရမ်းသမာဓိပျက်တာပဲ။ပန်ဆယ်လို

Credit

Be the first to comment on "ဥက္ကဌဦးသန်းဌေးကို ပလိန်းကြီးဆွဲဖြုတ်ပြီး ဦးခင်ရီကိုကောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာ…see more"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*